Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
CS)7)
vaart de goederen der natuur uit de andere
warelddeelen verfchaffen. In yder gewest laat
God die (pyze wasfen welke de r.uitigflc
voor zyne gezondheid zyn.
Den Duitfcher geeft hy het verwerkende
Broed; en de voedzaame moeigewa-^fen. •—
Den Itallaaner en de bewoonder der heetef
Landen verfrisfchendc Citroenen , Appclcinaas,
en verfterkende fpeceryen , den inwoonder
der koude landen vleesch in overvloed. De
Zee bezorgt den inwoonderen der barre ei.
lunden die teegen het noorden liggcu, en daar
■weegens de koude de Eoomen luet kunnen
wasfen, toevoeren van hout, dat aan do oe-
vers der warme Landen wegfpoclt. -De
llormwir.den welke de fchaadelyke Damptri
verd yven, en de verfrisfchende reegcn mee-
debrcngen, Het onwreder, dat dc lucht rei.
nigt, en da dorren Velden door dc warmc
reegens verkwik:; Vorst en fnecuw, die aaa
de aarde eene nieuwe vruchtbaarheid geeven j
deeze alle geeft de wyze Schepper alleen om
's menfchen wille. £n op d it dc mensch al-
le deeze wekhaden regt waardeeren, genie-
ten en fmaakea zoude, fchonk hem God de
G ee