Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ C 88 )
cige menfchen hebben , van by ieder kleinig-
heid j en zelfs dikwils by ongeoorloofde daaden
den naam van God in den mond te necmen ,
of zulke woorden daar dezelve in opgefloo-
teii, of aan gehegt zyn; en die maar al te veel
in alle geleegenheeden, cn vooral by onver-
wachte fchrikken worden gebruikt.-Dan
zulke uitdrukkingen flryden reegelrecht tegen
dien eerbied, diende mensch, aan God als zy-
nen goeden Vader en Behouder verfchuldigt
is.
Zal uwe liefde jeegens God oprecht zyn,
moet gy dat alleen doen, ivat hem aangenaam
ii. Niets nu is God aangenaamer, dan dat gy
u als zoete en braave Kinderen gedraagt, en
daar door u zelve blyde, vergenoegt, en ge-
lukkig maakt. Laat daarom geene geleegen-
lieid ontflippen, waar in gy goed doen kunt-
en tl zelve daar door vergenoegt kunt maaken ;
cn uwen Heemelfchen Vader verblyden.
Maar gy moet dat ook laaten en myden
wat Gode onaangenaam is. Niets ziet God met
meer ongenoegen, en leed aan, dan, dat de
inensch zig door zyne afwykingen ongelukkig
maakt, daar hem God zo veele geleegenhee-
den