Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
(85)
zaame gevoelens voortCpruit, by voorbeeld,
het goed geweeten; het kinderlyk, en bly-
moedig vertrouwen op God; cn wat dies meet
is; - Gevaarlyky dewyl uwe herstochten
van dag tot dag in kracht, fterkte, en hee-'
vjgheid toeneemcnde, het voor u zwaarder,
zo niet onmoogeiyk zoude worden, om de-
zelve van het kwaade aftetrekken. Hoe vroe-
ger gy derhalven u daar op toelegt om u de
deügd eigen te maaken,- en den inborst tot het
goede te vormen , hoe meer, en grooter ver-
genoegen gy beftendig genieten zult, en voot
het toekoomende u een zekerer geluk voor.
bereiden.
De Christelyke Godsdienst geeft ons daar
toe dc beste aanleiding, hoe wy deugdzaame,
braave, en gelukkige i!:cnfchen worden kun"
nen. Waarom hy ook den naatn draagt van
de Leer der Godzaligheid, of gelukzaligheid ,
en dien met recht verdient. Deezen dan voot
al moet gy voor uwen Leidsman kiezen, wan»
neer gy he^ pad des Icevens veilig wilt be«
wandelen.
De Godsdienst zelf is de kennisfe, en de
vereeniging met God; van wien wy, en alle
F 3 fchep-