Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
(83)
luk, waartoe u de goede God heefc beftemt,
vatbaar en gefchikt worden kunc.
In het algemeen worden wy voor die blyd-
fchap, en dat gelukgel'chikt en vatbaar,wan.
neer wy braave, wei denkende en deugdzaa-
me menichen zyn, cn ook die gevoelens bly»
ken laaten,
tjoedc gevoelens , een goeden inborst te
hebben, weldenkend; en deugdzaam te zyn»
is eigenlyk niet; in 't geheel geene kwaade
neigingen te hebben ; of m 'c geheel een ou-
noüzel; en fchuldeloos beftaan te bezitten;
nooit iets kwaads, of ongeoorloofds te den-
ken; immers zo verre kunnen wy het hierop
aarde niet brengen. Goedi gevoelens, goe-
de mecningen te hebben, is eigenlyk, de
neiging tot het kwaad niec fterker te laaten
worden, als die tot het goede; —- De uei->
ging tot het kwaade, zo veel moogelyk, te
verdryven, dempen, en verzwakken. Die
nu kunt gy betrachten wanneer gy flechts by
alle uwe daaden ernftig aan de gevolgen denkt;
en nooit iets doet dan naar ryp overleg. En
hier meede kunt gy niet te vroeg eene aan»
vang maaken; want nwe neigin<jen worden
F 2 fteeds