Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
95
Nauwelijks had hij het vreeaelijk
feit voltrokken, nauwelijks zijnen god-
delijken Zaligmaker verraden, of eene
ontzettende wanhoop maakte zich van
hem meester; hij had wroegingen, hij
gevoelde, dat hij kwaad gedaan had en
riep uit: ik heb gezondigd door het Bloed
des Rechtvaardigen te leveren; doch he-
laas, dit bracht hem niet tot boetvaar-
digheid. Door zijn geweten vervolgd,
door de booze geesten als voortge-
dreven, zet hij het zegel op zijne mis-
daad en brengt zich zelven om het
leven. Ach, mijn kind, de verharding,
de onboetvaardigheid zijn de gewone
straffen der heiligschenners. Besef dit
wel en bcefl
Het kind. Ach, mijne Moeder, behoed,
behoed mij voor het groote onheil eener
onwaardige Communie; doordring mijn
hart met eene heilige vrees, opdat ik mij
tot het ontvangen van het Oerheiligste
^.......................................................................