Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
93
Oefening. Vlucht zorgvuldig ook zelfs
de geringste zonde en bid zeer eer-
biedig de acte van berouw en driemaal
het onze Vader en "Wees gegroet.
Schietgebed. O Maria, bid voor mij
opdat ik nooit meer zondige.
15e OVERWEGING.
Het onheil.
Maria. Ach, mijn kind, hoe meer gij
den dag uwer eerste heilige Communie
nadert, des te meer word ik voor u
bezorgd. Ik wensch zoo vurig, dat gij
Jesus in een rein hart moogt ontvangen;
want ach, het is mij niet mogelijk u het
verschrikkelijk kwaad van eene onwaar-
dige Communie te schetsen. Helaas, wat
zou er van een kind te wachten zijn,
dat als een andere Judas mijnen god-
delijken Zoon zoude durven verraden,