Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
91
de gedachte aan de oneer, die hij den
goeden God door zijn gedrag had veroor-
zaakt. Ilij had sedert zulk eenen af-
schrik van de zonden, dat hij liever alles
wilde lijden, ja zelfs den dood onder-
gaan, dan den goeden God ooit weder
vrijwillig te heleedigen.
Toen hij zich in de biecht over dien
misslag beschuldigde, was hij van be-
rouw en droefheid overstelpt en weende
hij zoo zeer, dat zijn biechtvader hem
moest vertroosten. Voor zijne eerste
heilige Communie beleed hij nogmaals
diezelfde overtreding en ontving aldus
in een gansch gezuiverd hart zijnen god-
delijken Verlosser, die hem met de bui-
tengewoonste genaden overlaadde. Tracht
naar het voorbeeld van dien jeugdigen
Heilige ook eenen grooten afschrik van
de zonde te bekomen.