Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
90
Jesus, miju Zoon, is zoo goed, dat Hij
den dood des zondaars niet "wil, maar
dat deze zich bekeere en leve. Ver-
mijd nu in het vervolg slechts zorgvul-
dig alle vrijwillige overtredingen en doe
verder, wat ik u in het vervolg zal zeg-
gen; daardoor zult gij van uwe zonden
vergiffenis bekomen en Jesus in een ge-
zuiverd hart ontvangen.
liiit kinü. Ik ben bereid, lieve Moe-
der, tot alles wat Gij mij zult zeggen;
help mij slechts dit voornemen ten uit-
voer brengen. Amen.
voorbeeld.
De H. Aloysius, nog te jong om reeds
de grootheid van het kwaad in te zien,
had het ongeluk eenen misslag te begaan.
Ofschoon hij daardoor de heiligmakende
genade niet v^loren had, was hij daar-
over later nochtans zoo bedroefd, dat
hij meermalen bittere tranen stortte bij