Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
89
eene enkele doodzonde heeft schuldig
gemaakt, heeft daardoor den duivel toe-
gang tot zijn hart verleend en hoe zou
nu zulk een hart eene waardige verblijf-
plaats van mijnen Zoon kunnen zijn?
Vermijd daarom reeds van dit oogenblik
af zorgvuldig alle zonden, vlucht ze als het
grootste kwaad en bid eiken dag met
groote vurigheid tot God, opdat Hij u
toch goedgunstig van de zoude moge
bewaren.
Het kind. Ja, mijne Moeder, ik er-
ken het, dat ik noodzakelijk de zonde
moet vluchten; ik ben daartoe bereid en
wil van nu af aan steeds zorgvuldig ook
zelfs de geringste vrijwillige zonde ver-
mijden. Maar helaas, lieve Moeder, ik ben
reeds zoo ongelukkig geweest van in de
zonde gevallen te zijn. Zou nu mijn hart
niet meer eene aangename woonplaats
voor Jesus, uwen Zoon, kunnen worden ?
Maria. Wees getroost, mijn kind,