Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
87 1
bidden, opdat hij des te zekerder mocht
verhoord worden. Somtijds bespaarde \
hij ook zijne speelcenten zoo lang tot \
hij eene H. Mis ter eere van de H. Maagd 1
kon laten lezen. Alsdan vereenigde ;
hij zijne gebeden met die des Priesters :
en bad met zulk een vertrouwen en i
zulk eene vurigheid, dat de overvloedig- I
ste genaden over hem nederdaalden. Ilij i
had het geluk bij zijne eerste II. Com- j
munie Jesus in een goed voorbereid liart |
te ontvangen, als het onderpand ten eeu- 1
wigcn leven. Nog jong maar reeds vol
van deugden, stierf de dienaar Gods in \
geur van heiligheid, zoodat hij in den 1
hemel thans Hem van aanschijn tot aan- |
schijn mag aanschouwen, dien hij hier j
onder de gedaante van Brood in een 1
zuiver iiart ontvangen had. j
gebed. Zie bladz 82. :
Oefemny. Begin heden eene Novene, j