Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
86
die wij hier zouden kunnen aanhalen van j
kinderen, welke door het houden eener i
Novene en andere oefeningen van gods- \
vrucht de genade eener goede eerste j
Communie van God afsmeekten,willen wij \
u het gedrag van den eerbied waar digen i
Joannes Berghmans ter navolging voor- |
stellen. Deze jeugdige dienaar Gods had j
de godvruchtige gewoonte aangenomen ;
van zich bij elke gewichtige onderne- i
ming door vurige gebeden en door het j
houden eener Novene vol vertrouwen tot •
God te wenden en alsdan de genade, i
die hij wenschte te bekomen, herhaalde- ;
lijk vol vertrouwen en met aandrang te j
verzoeken. Gewoonlijk begaf hij zich j
alsdan ook naar eene kapel te Scherpen- j
heuvel^ alwaar de II. Maagd toen reeds |
bijzonder vereerd werd; wierp zich al-
daar voor hare beeltenis neder en ver-
zocht de verhevene Koningin des He- i
melSjl^dat Zij voor hem bij God zoude