Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOOIIREDE.
Wanneer ecu koning zich gcwaardigt voor
de eerste maal ecne stad van zyn rijk te be-
zoeken, dan wedijveren de inwoners meer dan
ooit met elkander, ten einde die stnd prachtig
te versieren en hunnen vorst op eene lieni
waardige wijze te ontvangen. Zoo ook zyn
alle getrouwe onderdAnen van Jesus, den Ko-
ning der koningen met eene heilige geestdrift
hesüeld, als liij voor de eerste maal in de
jeugdige en Hem toegewijde harten zi,jnen
intrek wil nemen. Gedurende den ganschen
tyd dat deze lievelingen des Heeren zich tot
de ontvangst van liunnen goddelijken Verlos-
ser voorbereiden, houdt de Kerk met eene
teedere l)ezorgdheid hare oogen op hen ge-
vestigd en verdubbelt, als eene liefderijke
Moeder, voor hen haren ijver, hare waakzaam-
heid en hare gebeden, ten einde de iiarten dier
l)evoorrechte kleinen waardig te bereiden tot