Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
85
gedurende negen achtereenvolgende da-
gen met meer bijzonderen aandrang tel-
kens om dezelfde genade en nimmer
wordt eene Novene, met de vereischte
gesteltenis verricht, vruchteloos gedaan.
Mijn kind, volg dus het voorbeeld na van
vele jeugdige dienaren Gods, die'^door
het houden eener Novene van God het
onbesefbarc geluk afsmeekten van Jesus
in een rein hart te ontvangen.
Het kind. Ja, lieve Moeder, ik wil
hen daarin navolgen. Heden reeds smeek
ik U, mijne goede Moeder, wees Gij
mijne voorspreekster bij Jesus, uwen
goddelijken Zoon, opdat ik goed moge
communiceeren, en verwerf mij degenade,
dat ik de Novene, welke ik ten dien
einde wensch te houden, met de ver-
eischte gesteltenis moge bidden.
voorbeeld.
Onder de menigvuldige voorbeelden.