Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
i 84
13e OVERWEGING.
Het houden eener Novene.
Mabia. Een ander krachtig middel,
om van God de genade eener goede
i eerste H. Communie te bekomen, be-
j staat in het houden eener Novene. Jesus,
I mijn goddelijke Zoon, heeft het uitdruk-
i kelijk gezegd: „Vraagt en gij zultver-
j krijgen, zoekt en gij zult vinden, klopt
j en u zal opengedaan wordendat wil
I zeggen, bidt met vertrouwen en stand-
I vastigheid en gij zult verhoord worden,
i God vindt er zijn behagen in, dat gij
j in uwe gebeden bij Hem om genaden
1 aanhoudt; en stelt Hij soms uit, uw
I gebed te verhooren, dan geschiedt zulks
I veelal, opdat gij met bidden zoudt blij-
j ven volharden en aldus nog grootere
j genaden van Hem verwerven. Welnu,
I door het houden eener Novene, bidt gij