Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
81
daartoe godvruchtig voor te bereiden,
had eenen levendigen afschrik van de
zonde en zeide meermalen niet te zul-
len dulden, dat de duivel in zijn hart
den intrek nam, wijl Jesua zich wel
wilde gewaard igen het tot zijne woon-
plaats uit te kiezen. Zijne onschuld,
het vurig verlangen naar de H. Com-
munie, de ijver waarmede hij er zich
toe voorbereidde en de zorg, waarmede
hij den katechismus geleerd had, be-
wogen den herder zijner parochie hem
vóór den gewonen tijd tot de H. Tafel
te doen naderen.
Aangenamer tijding kon men hem niet
brengen. Onder de levendigste uitdruk-
kingen van vreugde bedankte hij zijnen
geestelijken leidsman en sedert dien tijd
was hij er op bedacht, om zijnen ijver
te verdubbelen, ten dien einde zijn hart
meer en meer te zuiveren en tot eene
meer waardige woonplaats voor Jesus te
07