Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
79
dagen voor mijne eerste H. Communie
zooveel mogelijk van alle wereldsehe
en ijdele verstrooiingen af te zonderen.
Spreek in<lie heilige afzondering dikwijls
tot mijn hart en bereid Gij zelve het
voor, om Jesus, uwen goddelijken Zoon,
waardig te ontvangen.
Maria. Zoek ten dien einde de week
die uwe eerste heilige Communie vooraf
gaat, eene eenzame plaats in huis op.
Onderhoud u aldaar eerbiedig met uwen
goeden Jesus; lees eiken dag oplettend
in dit boekje en volg den raad, dien
ik u hierin geef, getrouw op. Begeef
u alsdan ook meermalen naar de kerk.
Verzuim vooral niet eiken dag de hei-
lige Mis bij te wonen en bid alsdan
vurig en herhaaldelijk, dat de goede God
u toch de genade moge verleenen van
al de vruchten uit de eerste heilige
Communie te trekken, die daarin voor
u liggen opgesloten.