Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
78
Communie voor te bereiden, is ongetwij-
feld de geestelijke afzondering. Wan-
neer kinderen zicli eenige dagen vóór
hunne eerste heilige Communie in de
eenzaamheid afzonderen en zich enkel
met de groote zaak hunner zaligheid
bezig houden, spreekt God krachtiger
tot hun hart dan te midden der ver-
strooiing. — Mijn kind, tracht u daarom
eenige dagen vóór uwe eerste heilige
Communie af te zonderen. Houd u als-
dan enkel bezig met die verhevene ver-
richting; overweeg dikwijls het groote
geluk, dat u te beurt zal vallen; door-
dring u levendig van het groote gewicht
dier beslissende zaak en tracht met
ijver die gesteltenis te bekomen, welke
noodzakelijk is, om met veel vrucht voor
de eerste maal tot de Tafel des Heeren
te naderen.
Het kind. Mijne lieve Moeder, stel
Gij mij in de gelegenheid, om mij eenige