Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
76
na was het reeds rijp voor den hemel.
Het stierf zulk een schoonen dood, dat
men waarlijk zou kunnen zeggen, dat
de liefde jegens de armen een teeken
van voorbeschikking is.
Hot andere kind had, zoo als gij reeds
weet, rijke ouders. Wekelijks gaf men
het eenig speelgeld. Het verdeelde dit
in drie deelra. Het eerste deel was voor
de kerk, ten einde iets bij te dragen tot
verfraaiing van een altaar der H. Maagd.
Het tweede deel was voor de armen; het
derde deel, dat altijd het kleinste was,
besteedde het voor zich zeiven tot eene
kleine uitspanning. Aldus kunnen kinde-
ren reeds liefdadig zijnl
gebed.
Goede God, hoe gelukkig zijn wij, dat
wij u op zoo velerlei wijzen kimnen be-
hagen. Gij zijt zoo goed, dat gij dat-
gene, wat wij den armen doen, wel wilt