Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
75
persoon der armen: want onze Zalig-
maker leert ons in het Evangelie, dat
Hij het als aan Hem gedaan zal beschou-
wen wat wij aan den geringsten zijner
broeders zullen gedaan hebben. Dat
lieve kind ging nog verder. Enkel zijn
goed hart en zijn levendig geloof raad-
plegende, deelde het dikwijls met den
arme, dien het ontmoette, het stukje rog-
gebrood dat zijne moeder hem tot oni-
bijt gegeven had. Eens deed het zelfs
nog meer. Het had een paar schoenen
gekregen. Terwijl het langs het veld
ging, ontmoette het een jongen herders-
knaap, wiens schoeisel in den ellendig-
sten toestand was, en wat deed nu dit
deugdzame kind? Het trok aanstonds
zijne nieuwe schoenen uit en gaf ze den
jongen herdersknaap. O hoe heerlijk heeft
de Zaligmaker dat kind daarvoor beloond I
Met welk eene godsvrucht deed het zijne
eerste heilige Communie en kort daar-