Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
74
voorbeeld.
Nog niet lang geleden bereidden zich
twee kinderen tot hunne eerste Commu-
nie voor: het eene was arm, het andere
rijk. Het eerste kind zou gaarne aal-
moezen gegeven hebben, maar het had
zelf de ondersteuning van anderen noo-
dig. Het beoefende nochtans de verhe-
vene deugd van onthechting van het
aardsche. Meermalen daags vereenigde
het zich met den armen alles ontbre-
kenden Jesus; het dankte Hem, dat Hij
het arm had laten geboren worden, en
het daardoor te meer aan Hem gelijk-
vormig konde worden. — Wijl het de
armen niet konde helpen, bleef het nooit
in gebreke hen vriendelijk te groeten
als het hen voorbijging. Het volgde
daarom den raad zijner deugdzame moe-
der; deze had hem gezegd: mijn kind,
eerbiedig altoos onzen Verlosser in den