Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
...................
73
zelve mij medelijdend van harte; maak,
dat ik gaarne den armen iets geve en
hen uit liefde tot Jesus, uwen goddelijken
Zoon, in hunnen nood helpe.
Maria. Het zal u gemakkelijk vallen,
mijn kind, dit voornemen ten uitvoer te
brengen, indien gij u slechts herinnert,
dat alles wat gij den armen doet, aan
Jesus gedaan wordt. Beschouw daarom
in de armen Jesus, mijnen goddelijken
Zoon, die gezegd heeft: Al wat gij den
minste der mijnen doet, dat hebt gij
aan Mij gedaan; en die u daarenboven
de verzekering geeft, dat een dronk
water, uit liefde tot Hem aan den arme
gegeven, zijn loon niet missen zal. Welk
eene groote belooning zult gij dus niet
te wachten hebben, indien gij de armen
in hunnen nood ter hulpe komt 1 Welk
een krachtig middel zal dit niet zijn, om
van God de genade te bekomen van
cenc goede eerste Communie te doen!