Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
69
(lus beijveren, om mij tot den geestelij-
ken strijd nit tc rusten. Verleen Gij mij
daartoe uwe genade.
voorbeeld.
Het is opmerkelijk, dat nagenoeg alle
Heiligen, die reeds in hunne jengd eenige
teekeneu van hunne toekomstige heilig-
heid vertoonden, er zich reeds als kind
bijzonder op toelegden om zich te verster-
ven. Bij cenigen ging deze liefde tot de
versterving zelfs zoo ver, dat zij daarin
door hunne ouders of zielsbcstuurders
moesten tegengehouden worden. Zoo had
onder andere de heilige Maria Magdalena
de Pazzis de godvruchtige gewoonte van
zich eiken dag meermalen in het een of
ander te versterven, terwijl zij zich des
zaterdags ter eere van de heilige Maagd
nog grootere verstervingen oplegde. De
II. Ah)ysius de Gonzaga daciit reeds als
kind duizende middelen uit om zich op