Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
68
ander geoorloofde te ontzeggen, zult
gij niet alleen den goeden God behagen,
maar de genade en eene zekere gemakke-
lijkheid verkrijgen, om u zeiven te over-
winnen, wanneer gij tot iets, wat niet
geoorloofd is, wordt bekoord. Gij zult
dus daardoor u zei ven tot den strijd voor-
bereiden, dien gij tegen den vijand uwer
zaligheid moet voeren, indien gij het
rijk der hemelen wilt ingaan.
Het kind. Goede Moeder, ik dank U
voor uwen raad. Nu zie ik het nog beter
in hoe nuttig, ja zelfs hoe noodzakelijk
het is dat ik mij reeds in mijne jeugd
op de versterving toeleg j want hoe zou
ik aan de bekoringen tot de zonde kunnen
wederstaan, indien ik mij zeiven niet
leerde overwinnen. Ik zal mij daarom
met ijver op de versterving toeleggen,
mij zoo nu en dan van de eene of an-
dere lekkernij onthouden, mij soms een
geoorloofd vermaak ontzeggen en mij ul-