Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
67
in groote zaken versterven, waardoor
uwe gezondheid zou kunnen benadeeld
worden; maar gij zijt toch in staat u
zoo nu en dan in kleinigheden te ont-
houden. Zoo kunt gij u b. v. de eene
of andere lekkernij ontzeggen; bij den
maaltijd datgene nemen, waarvan gij
minder houdt; steeds tevreden zijn met
hetgeen men u geeft; nimmer mon'en,
wanneer u het een of ander niet bevalt,
en honderde kleinigheden meer, waar-
door de gezondheid niet lijdt, en gij
nochtans God bijzonder kunt behagen.
Het kind. Gaarne wil ik uwen raad
opvolgen, lieve Moeder, ik zal mij eiken
dag in het een of ander versterven, ten
einde daardoor den goeden God te smee-
ken,dat Ilij mij de genade moge verleenen
van Jesus in een wel voorbereid hart
te ontvangen.
Maria. Doe dit mijn kind; door u
dagelijks uit liefde tot God het een of