Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
65
vreugde en liefde de heilige vervuld
werd. Nauwelijks had hij het goddelijk
Sacrament ontvangen of hij was vol-
komen gezond eu loofde God voor de
oneindige gunsten, aan hem bewezen.
gebed.
Alle Engelen des hemels en voorna-
melijk gij, mijn heilige Bescherm-Engel,
ziet goedgunstig op mij neder. Gewaar-
digt u met eene bijzondere zorg een kind
te beschermen, dat weldra het geluk
zal hebben van den God des hemels in
het allerheiligste Sacrament des Altaars
te ontvangen. Bidt voor mij, opdat ik
van alle zonden moge bevrijd blijven;
weest mijne voorsprekers en bescher-
mers, opdat ik mijn hart met vele
schoone deugden moge versieren en het
aldus eene waardige woonplaats voor
mijnen goddelijken Verlosser moge wor-
den Amen.
67