Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
6g
heiligen Josef, en bid thans eerbiedig
de litanie van den H. Josef en driemaal
het Wees gegroet.
Schietgebed. II, Josef, wees dc be-
waarder mijner onschuld.
9e OVERWEGING.
De vereering der H. Engelen.
Maria. Mijn kind, gij weet het
reeds, dat de II. Engelen zich groote-
lijks. over uw geluk verheugen. Zij
slaan u met de grootste teederheid gade
cn wenschen vurig, dat gij uw hart tot
de komst van Jesus, mijnen Zoon, dien
zij zoowel op de altaren als in den
hemel met den diepsten eerbied aan-
bidden, moogt toebereiden. Daarom
verdubbelen zij dag en nacht hunne
gebeden voor U; daarom bewaakt uw
heilige Bescherm-Engel u thans op eene