Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
59
u gewoou op dien dag bijzonder de eene
of andere godvruchtige oefening ter zijner
eer te verrichten.
IIkt kind. Ja, lieve Moeder, dit be-
loof ik U; verleen xuij de genade, dat
ik mijn voornemen ten uitvoer brenge.
voorbeeld.
Toen Josef, de zoon vau den aarts-
vader Jacob, onderkoning van Egypte
was, ontstond daar, gelijk hij het aan
Pharao voorspeld liad, een groote
hongersnood, die zeven jareu duurde,
liet volk geraakte daardoor in de grootste
verlegenheid en zou vau honger hebben
moeten omkomen, indien Josef in de
zeven vruchtbare jaren, die vooraf ge-
gaan waren, niet op bevel van den
koning eenen grooten voorraad van le-
vensmiddelen had opgedaan. De men-
schen wendden zich dan tot den koning
en vroegen hem oju koom, ten einde