Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
58
eene groote liefde toedragen. Hij was
op aarde mijn zuivere Bruidegom cn
de Beschermer en de Voedstervader van
liet beminnelijk Kind Jesus, Mijn
goddelijke Zoon was iiem Mer in alles
onderdanig en geeft hem in den hemel
alles wat hij voor zijne dienaren vraagt.
Daarom moet gij u dikwijls vol ver-
trouwen tot den II. Josef wenden en
door zijne voorspraak de genade van
eene goede eerste Communie afsmeeken.
Het kind. Dat zal ik doen, lieve
Moeder, zeg mij slechts hoe ik hem
het best vereeren en zijne voorspraak
verwerven kan.
Maeia. Offer u ten dien einde dik-
wijls aan den heiligen Josef op. Bid
hem, diit hij do bewaarder uwer onschuld
zij, gelijk hij op de aarde de bewaar-
der van- het goddelijk Kindje Jesus ge-
weest is. De Woensdag is bijzonder
aan zijne verecring toegewijd. ^laak