Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
60
tot de eerste Coinmurrie waardig voor
te bereiden, inaaijtevens om uwe eeu-
wige zaliglieid te verzekeren.
GEBED.
O Maria, hoe zou ik kunnen nalaten
U te beininnen ? Gij zijt de beminnens-
waardigste van alle IMocders en ver-
werft voor hen, die U vereeren de over-
vloedigste genaden. Mijn besluit is ge-
nomen ; ik wil uw dienaar zijn. Geheel
mijn leven zal aan uwen dienst zijn toe-
gewijd. Thans reeds draag ik mij ge-
heel aan U op. Ik geef mijn lichaam
en mijne ziel aan V over. Ik stel vooral
mijn hart in uwe lianden, opdat Gij het
zorgvuldig moogt bewaren en tot eene
waardige woonplaats voor Jesus uwen
goddelijken Zoon bereiden. Gij weet
het, lieve }\Ioeder, weldra zal ik Jesus
in mijn hart ontvangen; het moet daarom
geheel zuiver zijn; reinig het dus van