Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
55
nis neergeknield maakte liij Haar de
bewa^irster van zijn hart en smeekte
Haar, dat Zij het met n\ die deug-
den moeht voorzien, waardoor het aan-
genamer in de oogen van haren godde-
lijken Zoon konde worden. Maria ver-
vulde zijn verlangen. Zijn hart werd
eene aangename woonplaats voor Jesus,
die er de overvloedigste genaden in
uitstortte en zich later zelfs gewaardigde
aan den godvruchtigen jongeling, door
den mond zijner Moeder, deu staat aan
te wijzen, waarin Hij door hem in dit
leven wilde gediend worden. He ge-
lukzaligen Joannes Berchmans stierfin
geur van heiligheid en ontving in den
hemel het loon, dat alle ware dienaren
van Jlaria ontwijfelbaar mogen ver-
wachten. "Welnu, mijn kind, zorg ook
gij tot het getal der ijverige dienaren
van ^laria te behooren; dit zal niet
alleen een krachtig middel zijn, om u