Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
54
kinderlijke toegenegenheid jegens liunne
heilige bloeder, dat men haast niet
weet wie te kiezen. Laat ons echter
eenige oogenbliken den gelukzaligen
Joannes Berchmans in zijne liefde tot
Maria beschouwen. Ilceds als kind be-
schouwde hij Haar als zijne hemelsche
^Moeder; herhaaldelijk wijdde hij zich
aan Haar toe en smeekte hij Haar vurig
om de genade van zijne ziel toch altijd
zuiver van alle groote zonden te be-
waren. O hoe treffend was het, hem
voor een beeld der heilige Maagd ge-
knield te zien, terwijl hij zijn hart ten
hemel verhief en het in de handen zijner
Moeder ter bewaring nederlegde. Hij
was alsdan zoo ingetogen, alsof hij de
Moeder des Zaligmakers reeds in al den
glans harer heerlijkheid aanschouwde.
Toen de dag zijner eerste heilige Com-
munie naderde, verdubbelde hij zijne
gebeden tot Maria. Voor hare beelte-