Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Wr-................-.....................................................
53
kouu! vim met opredite godsvriiclit mijn
Vleescli en Bloed in dc heilige Com-
munie te ontvangen.
Het kind. Goede Jesus, hoe zal ik
V genoeg bedanken voor luve raadge-
vingen ! Ach ja, ik bemin uwe Moeder
cn zou wenschen Haar veel meer te
beminnen, want ik ben overtuigd hoe-
zeer Zij mijn geluk verlangt; daarom
zal ik hare lessen getrouw opvolgen
cn dikwijls hare voorspraak verzoeken.
Maak Gij, lieve Jesus, dat ik dit voor-
nemen ten uitvoer brengc.
voorbeeld.
Wie zal mij thans onder de duizcnde
jeugdige vereerders van ^Faria tot voor-
beeld dienen? Ik ben waarlijk met de
keus verlegen. Men treft zulk eene
menigte van kinderen aan, die in gods-
vrucht jegens ^laria uitmuntten; zij
gaven zulke trctlendc voorbeelden van