Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
56
de genade te bekomen van ecne goede
eerste Commimie te doen. Maria, mijne
Moeder, lieeft u reeds vele treffende
onderri(ïlitingcn dienaangaande gegeven.
Volg getrouw liaren raad op en doo ook
nauwgezet wat Zij u in het vervolg
zeggen zal, dan zult gij ongetwijfeld op
den dag uwer eerste Communie goed
voorbereid zijn. Immers, w^ie zou u
hierover wel beter kunnen onderrich-
ten, dan iMaria, die door hare verhe-
vene deugden verdiende mijne jNIoeder
te worden en mij van uit den hemel
tot zich getrokken heeft. Vergeet ech-
ter niet haar godvruchtig te vereeren.
De eer, die gij .mijne lieve Moeder
bewijst, is mij zeer aangenaam en een
krachtig middel om u tot de eerste Com-
munie waardig voor te bereiden. AVend
u dus eiken dag tot Haar en sjueek Haar
met kinderlijk vertrouwen, dat Zij u
door hare voorspraak de genade be-