Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
49
Mis beschouw den werden tot schreiens
toe getroffen. Bij de Consecratie ver-
dubbelden deze gelukkige kindei'cn hunne
gebeden. Zij wisten dat Jesus onder
de Consecratie op het altaar nederdaalt
en het alsdan dus het geschiktste oogen-
blik is, oni vele en groote genaden van
God te bekomen. Hunne gebeden ble-
ven dan ook niet onverhoord. God,
die een groot behagen vindt in het
gebed der kinderen, gaf hun zelfs meer
dan ze gevraagd hadden. Hunne harten
werden ontstoken door het vuur der
goddelijke liefde en versierd met al die
deugden, welke Jesus er zoo gaarne
bij zijne komst in aantreft en die Hij
beloont met de overvloedigste genaden.
De dag der eerste heilige Communie
was dan ook voor hen de gelukkigste
dag huns levens en men kon het toen
reeds aan hen zien, dat de belofte in
hen vervuld werd, welke Jesus gedaan
ß7