Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
48
voorbeeld.
Hoevele treffende voorbeelden zouden
wij u kunnen mededeelen van kinderen,
die gedurende vele maanden dagelijks
met buitengewonen eerbied de H. iMis
bijwoonden, ten einde daardoor de ge-
nade van eene goede eerste heilige Com-
munie af te smeeken. Om maar enkelen
te noemen, herinneren mj hier aan den
H, Aloysius de Gonzaga; den II. Sta-
nislaus Kostka; de H. Maria Magdalena
de Pazzis en de godvTuehtige Maria
Margareta der Engden. O met welke
innige godsvrucht woonden deze jeugdige
^Tienden Gods gedurende verscheidene
maanden eiken dag de heilige Mis bij, ten
einde de onwaardeerbare genade eener
goede eerste Communie te bekomen !
De eerbied en ingetogenheid waren op
hun gelaat te lezen. Allen, die hen in
hunne stille aanbidding onder de heilige