Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
45
kwaad, van een onwaardige Commu-
nie. ]ïe]ioed mij voor zulk een ongeluk.
Laat mij liever op dit oogenblik ster-
ven dan toe tc laten, van Jesua in een
met zonden besmeurd liart te ontvangen.
Aldus wist deze godvruchtige jonge-
ling tc bidden. Js het dus wel tc ver-
wonderen, dat zijn hart op den dag
der eerste Communie gansch bereid was
cn hij op het oogenblik, dat Jesus
daarin zijnen intrek nam, duizcndc ge-
naden ontving? Zoudt gij niet gaarne
in zijne plaats zijn? Welnu, volg hem
dan na en ook gij zult verhoord worden.
gebkd.
Herhaal met innige godsvrucht het
Onze Vader op de wijzo van Decalogne;
Onze Vader die in de hemelen zijt, ge-
heiligd zij uw Naam: Geef mij de ge-
nade, goede God enz. zie bl. 42.
Ocfeniruj. Verricht al uwe gebeden