Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
484
dend zijn. Ik zal zooveel mogelijk da-
gelijks de H. offerande der Mis bijwonen,
in de kerk altijd eerbiedig en op de straat
zedig zijn. Ik zal nimmer verzuimen 'smor-
gens en 's avonds en vóór en na bet eten
eerbiedig te bidden, ik zal in een woord
al mijne plichten steeds nauwgezet trach-
ten te vervullen en hoop met eiken dag
in wijsheid en deugd en in liefde tot U toe
te nemen. Dit is mijn vast besluit; dit
beloof ik thans; doch, lieve Jesus, ik ben
zulk een zwak kind, zonder uwe hulp kan
ik niets; als Gij mij niet bijstaat, zal ik U
gewis ontrouw worden. Daarom bid ik U,
verleen mij uwe genade, maak dat ik deze
voornemens ten uitvoer brenge en mij
eens voor eeuwig bij XJ in den hemel ver-
heuge.
O Maria, allerliefste Moeder, bid voor
mij, opdat ik nimmer van uwen goddelij-
ken Zoon gescheiden worde. II. Josef,
mijne H. Patronen, mijnR.Engclbewaar-