Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
483
nie gesclionken hebt. Alstoen heb ik uw
H. Vleesch en Bloed als het onderpand
des eeuwigen levens ontvangen; Gij hebt
XJ op het allernauwst met mij vereenigd
en ik heb met ü een verbond voor geheel
mijn levenaangegaan. Dit verbond kom ik
thans wederom vernieuwen. Ik maak nog-
maals het vaste voornemen XJ gedurende
geheel mijn leven boven alles te beminnen
en wensch vurig dat ik, die U ontvangen
heb, ook voortaan voor XJ moge leven.
Ik beloof Ü dan, dierbare Verlosser, dat ik
steeds alle zonden en de gelegenheden tot
zonde zorgvuldig zal vermijden. Ik zal mij
vooral wachten voor den omgang met
slechte makkers; ik zal hen, die mij tot
de zonde zouden willen verleiden, vluchten
als eene vergiftige slang. Ik zal ook trach-
ten, XJ door het beoefenen van deugden tc
behagen; ik zal aan mijne ouders gehoor-
zaam, jegens mijne broeders en zusters
verdraagzaam, jegens de armen medelij-