Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
482
gevaar van te zondigen zult zien, verwij-
der alsdan uit mijn Lart de onzuivere ge-
dachten en genegenheden; doe mij deuken
aan de eeuwigheid cn aan Jesus, mijnen
gekruisten Zaligmaker, en verwekin mijne
ziel diepe gevoelens van eerbied voor de
rechtvaardigheid van God. Ontvlam mij
door de goddelijke liefde, opdat ik u na-
volgende op aarde, verdiene met u God te
genieten in den hemel. Amen.
Onze Vader, Wees gegroet, enz.
HERNIEUWING VAN PE VOORNEMENS BIJ
DE EERSTE H. COMMUNIE GEMAAKT.
NB. Maak u gewoon deze voornemens
dikwijls te vernieuwen-, doe het ten minste
op alle Zon- en Feestdagen.
O zoete Zaligmaker, ik ben niet verge-
ten, welke onuitsprekelijke genaden Gij
mij op den dag mijner eerste 11. Commu-