Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
481
met eeue gelijke boetph'ging gepaard hebt,
vergun ons, door zijne verdiensten en ge-
beden, dat wij, die hem in zijne onschuld
niet gevolgd hebben, hem in zijne boet-
vaardigheid navolgen. Door Christus»
onzen Heer. Amen.
GEBFD TOT DEN H. ALOYSIUSDE GONZAGA.
O heilige Aloysius, die met eene en-
gelachtige zuiverheid versierd zijt, of-
schoon ik uw onwaardige dienaar ben,
beveel ik u toch op eene bijzondere wijze
de zuiverheid van mijne ziel en van mijn
lichaam. Ik smeek u door uwe eng.dach-
tige zuiverheid, mij aan Jesus Christus,
het Lam zonder vlekken, en aan zijne al-
lerheiligste Moeder, de Maagd der maag-
den, aan te bevelen cn mij van alle zware
zonden te behoeden. Laat niet toe dat ik
mij ooit met eenige onzuiverheid bevlek-
ke, maar wanneer gij mij in bekoring of
31