Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
476
van U beginnen, en alzoo begonnen, door
V voltrokken worden.
Almachtige, eeuwige God! die over
levenden en dooden heerscht, en U ont-
fermt over allen, die Gij te voren weet,
dat door het geloof en de werken de
uwen zullen zijn, wij bidden XJ ootmoedig
dat degenen, voor wie wij ons voorge-
nomen hebben onze gebeden te storten,
hetzij die nog in de wereld leven of
reeds overleden zijn, door de voorspraak
van al uwe Heiligen, door uwe genade,
vergiffenis van al hunne zonden mogen
verkrijgen, door onzen Heer, enz.
V. Heer, verhoor mijn gebed,
R. En mijn geroep kome tot V.
V. De almachtige en barmhartige Heer
verhoore ons.
R. Amen.
"V. En dat de geloovige zielen door
Gods barmhartigheid in vrede rusten.
R. Amen.