Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
44
Verlosser; Hij zal mij kraclit en sterkte
geveu oin steeds uwen lieiligen wil te
volbrengen. wGeef ons beden ons da-
gelijkseb brood." Geef mij, o goede
A'adcr, het Brood des Levens, dat van
den lieniel is nedergedaald, liet aanbid-
delijk A'leeseli en Bloed van mijnen be-
minden Zaligmaker, w Vergeef ons onze
scliulden gelijk wij vergeven onzen scliul-
denaren." Vergeef mij, liefderijke lie-
melsclie Vader, vergeef mij al mijne
zonden, opdat mijn liart, aldus gezui-
verd, eene waardige woonplaats voor
Jesus worde. «En leid ons niet in
bekoring." Help jnij, goede God, opdat
ik alle bekoringen overwinne, ten einde
waardig te worden mijnen dierbaren
Zaligmaker in het allerheiligst Gelieim
des Altaars te ontvangen. «Maar ver-
los ons van den kwade. Amen." Ver-
los mij, goede God, van alle zonden,
maar voornamelijk van het grootste