Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
475
ten, de goede voornemens en de recht-
vaardige werken voortkomen, geef uwen
dienaars dien vrede, welken de werL-lJ
niet geven kan, opdat onze harten ge-
negen zijn tot het volbrengen uwer ge-
boden, en wij, van de vrees der vij-
anden ontslagen, door uwe bcschermlug
in rust mogen leven.
Ontvlam, o Heer! onze nieren en har-
ten door het vuur van den 11. Geest, op-
dat wij U met een zuiver lichaam dienen
en met een rein hart behagen.
God, Schepper en Verlosser aller ge-
loovigen! verleen aan de zielen uwer die-
naars en dienaressen vergi;renis van alle
zonden, opdat zij de kwijtschelding, naar
welke zij altijd verlangd hebbi'n,door god-
vruchtige smeekingen mogen verwerven.
Wij bidden U, o Heer! voorkom onze
werken door den invloed uwer genade,
cn voltrek die door uwe medewerking,
opdat al onze gebeden cn werk> n altijd