Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
474
die hunne zonden belijden, opdat wij tc
zamen vergeving en vrede van uwe goe-
dertierenheid verwerven.
Toon ons genadig, o Heer, uwe onuit-
sprekelijke barmhartigheid, en verlos ous
van alle zonden en tevens van de straf-
fen, die wij daardoor verdiend hebben,
O God! die door de zonden vergramd
en door de boetvaardigheid verzoend
wordt, zie genadig neder op de gebe-
den uws volks, hetwelk zich voor uwe
goedheid ncderwei'pt, en wend de gce-
sels uwer gramschap, welke wij door
onze zonden verdienen, van ons af.
Almachtige en eeuwige God' ontferm
U over uwen dienaar, onzen Paus N.,
en bestuur hem, volgens uwe goeder-
tierenheid, op den weg des eeuwigen
levens, opdat hij door uwe gunst be-
U behaagt, en het met
geere
hetgeen
alle kracht volbreuge.
O God! van wien de heilige begeer-