Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
468
Vau de listen des duivels,
Van gramseliap, liaat en allen kwaden wil,
Van den geest der onkuischlieid,
Van bliksem en onweder,
Van den geesel van aardbeving.
Van pest, hongersnood en oorlog,
Van den eeuwigen dood.
Door het geheim uwer heilige menseh- <
wording, ^
Door uwe komst,
Door uwe geboorte, ^
Door uw doopsel cn H. vasten, ^
Door uw kruis en lijden, g
Door uwen dood en uwe begrafenis, —
Door uwe H. verrijzenis,
Door uwe wonderbare hemelvaart.
Door de komst van den H. Geest,
den Vertrooster,
In den dag des oordeels,
"Wij zondaren, wij bidden TT, verhoor ons.
Dat Gij ons wilt sparen, wij bidden V,
verhoor ons.