Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
460
ik, arm en zwak schepsel, zonder uwen
bijstand mij kunnen staande houden in het
midden der talrijke vijanden, die mij om-
ringen? Hoe zalikgetxoost voor de recht-
bank d(.-8 Heei'en verschijnen, indien Gij
er mij niet vergezelt, om mij te verdedi-
gen? Hoe zal ik rekenschap geven van
mijne menigvuldige zonden, indien Gij er
niet tegenwoordig zijt, om ze bij uwen
Zoon te verontschuldigen en mij vergiffe-
nis te bekomen ? Sluit dan uwe ooren niet
voor mijne gebeden cn ter liefde van uwen
Zoon, sta mij bij in mijne laatste oogen-
blikken; vergezel Gij mijne ziel tot voor
den rechterstoel van Jesus, uwen goddelij-
ken Zoon, en verwerf mij genade, opdat
ik door uwe bescherming van het groot-
ste aller gevaren ontkomecn de blijdschap
des hemels geniete. Amen.
Vees ge groei enz. driemaal.