Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
459
hulp niet waardig, doch ik heb een groot
vertrouwen op uwe goedheid en ik bid
in naamtlierliefde, waarmede Gij den dood
uws Zoon hebt bijgewoond en duor de
tranen, welke Gij gestort hebt, nadat Gij
Hem het hoofd hebt zien buigen en zoo
droevig den geest geven, dat uwe moe-
derlijke goedheid zich gewaardige over
mij te waken en mij tot het einde mijns
levens bij te staan. O goede en teedere
Moeder, weiger mij deze gunst niet, wel-
ke ik U uit ganscher harte afsmeek. Daal
uit den hemel zichtbaar bij mijn sterfbed
neder. Gij hebt deze gunst aan zoo velen
uwer dienaren verleend, dat ik het waag
diezelfde genade ook voor mij te verzoe-
ken, doch mocht ik zulk eene groote ge-
nade niet waardig zijn, ach, sta mij dan
op eene onzichtbare wijze van uit den he-
mel bij, opdat ik moge zalig worden. Gij
weet het, Maria, dat ik zonder uwe hulp
voor eeuwig zou verloren gaan. Hoe zou