Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
458
op dat van Jesus gewaar worden, met
ons in de bron van barmhartigheid eene
veilige schuilplaats te verleenen, opdat
wij door een rechtzinnig leedwezen, een
levend geloof, eene vaste hoop en eene
brandende liefde, denzelfden Jesus met Ü
in den hemel in alle eeuwen der eeuwen
mogen loven. Amen.
GEBED OM EEN ZALIG STERFUUR.
Allerzaligste Maagd Maria, door de
getrouwheid en de liefde, waarmede uw
goddelijke Zoon aan het kruis gehecht U
aan den H. Joannes bevolen beeft, beveel
ik U mijn lichaam en mijne ziel, mijne ge-
dachten, woorden en werken en vooral
het laatste oogenblik mijns levens, waar-
van mijne eeuwigheid afhangt. Evenals
Gij uwengoddelijkenZoonverzochthebtU
in uw sterfuur bij te staan, even zoo smeek
ik U mij in mijne laatste oogenblikken te
hulp te komen. Ik ben wel is waar uwe