Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
457
uwer deugden ; ontsteek ze door dat zalige
vuur, waardoor liet uwe onophoudelijk
verslonden werd.
Ontvang de 11. Kerk,bewaar haar, wees
haar onverwinbaar schild tegen alle be-
stormingen harer vijanden. Wees onze
weg om tot Jesus te gaan, cn de bron-
ader, door welke wij al de genaden, ter
zaligheid noodig, mogen ontvangen.Wees
onze bijstand in onze noodwendigheden,
onze troost in onze kwellingen, onze toe-
vlucht iu de bekoringen, onze schuilplaats
in de vervolgingen, onze hulp in al de
gevaren, maar voornamelijk in den laat-
sten strijd onzes levens, in het uur de«
doods, als de gansche hel zich tegen or.s
zal ontketenen om onze zielen te rooven,
in dat vreeselijke oogenblik, waarvan onze
eeuwigheid afhangt. Ach! laat ons dan,
0 medelijdende Maagd, smeeken wij U,
laat ons dan de zoetheid van uw moeder-
lijk Hart en de kracht van uw vermogen