Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
456
lijke liefde cn lof de verdiensten van uw
lieilig en onbevlekt Hart overwegende,
liierna de kroon der eeuwige zaligheid ver-
krijge door onzen Heer Jesus Cliristus,
die leeft en beerscht met God den Vader,
in de eenheid van den H. Geest, in alle
eeuwen der eeuwen. Amen.
GEBED TOT HET H. HART VAN MARIA.
O Ilart van Maria, Moeder van God en
onze Moeder! zeer minnelijk Hart, voor-
werp van het welbehagen der aanbidde-
lijke Drievuldigheid, waardig van de En-
gelen cn van de menschen geëerd en be-
mind tc worden! Hart, het gelijkvormig-
ste aan dat van Jesus, waarvan gij het
volmaaktste afbeeldsel zijt! Hart vol goed-
heid cn zoo medelijdend met onze ellen-
den ! gewaardig u onze koude harten te
verwarmen; maak, dat zij zich alleen met
het Hartvan hunnen goddelijken Zaligma-
ker bezig houden; stort daarin de liefde